Editorial board

Editor-in-chief

HOU Jianguo

Executive Vice Editor-in-chief

GAO Hongjun

Vice Editors-in-chief

Mu-Ming POO
LI Guojie
FU Bojie
GUO Huadong
WANG Keqiang

Members of the Editorial Board

BAO Xinhe
DONG Weifeng
FAN Jie
FU Xiaolan
GE Quansheng
GENG Yong
JIANG Hualiang
JIN Hongguang
LI Jun
LI Shushen
LIU Jian
LIU Minghua
LIU Yansui
LIU Yingjie
MA Yanhe
MU Rongping
NIE Changhong
PAN Jiahua
PAN Jiaofeng
REN Junhua
SONG Dawei
SONG Jianlan
SU Gang
SUN Ninghui
SUN Song
SUN Xiaoming
SUO Jishuan
WANG Changlin
WANG Dongxiao
WANG Dujin
WANG Shouyang
WANG Weihua
WANG Xiaofan
WANG Yi
WANG Yiming
WEN Tiejun
WEN Ya
WU Ji
WU Xiangping
XIE Pengyun
XU Wenwei
XUE Lan
YAN Qing
YAN Xiyun
YAO Tandong
YU Jianxing
YU Yingjie
ZHANG Baichun
ZHANG Pingwen
ZHANG Suojiang
ZHANG Tao
ZHANG Xian’en
ZHAO Lu
ZHENG Xiaonian
ZHOU Dejin
ZHOU Qi

Editor

SONG Jianlan

Associate Editors

GUO Haiyan
YAN Fusheng

Design & Layout

YUAN Miao